CV

Suomenkielinen CV löytyy ruotsinkielisen alta!

PÅ SVENSKA:

Utbildning:
I maj 2011 utexaminerades jag från Helsingfors universitet som politices magister i huvudämnet kommunikationslära. Vid sidan om det studerade jag också marknadsföring på Hanken.

I januari 2009 fick jag mitt politices kandidatbetyg från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet med huvudämnet journalistik och mediekunskap. Som biämnen har jag läst allmän historia och EU-studier. Utöver det här har jag också studerat spanska.

Våren 2005 skrev jag studenten i Brändö gymnasium med det allmänna vitsordet Eximia.


Arbetserfarenhet:
Addeto
Januari 2013–
Webbreporter för webbportalen Addeto. Jag skriver nyheter och artiklar på finska och svenska om akademisk forskning som berör Sverige och Finland. Ett annat intressant ämne för Addeto är politik och jämförelser mellan länderna. Under år 2014 har jag till exempel skrivit jämförande artiklar om riksdagspartier i Sverige och Finland. Till mina uppgifter hör också att uppdatera kalendern med relevanta och intressanta händelser.

Yle, Radio Vega och Radio X3M
September 2014 –, november 2012 – december 2013, september 2011 – december 2011, maj – augusti 2010, maj 2008 – januari 2009, juni 2007 – januari 2008.
De senaste åren har jag varit frilansande nyhetsjournalist på radionyheterna. Jag har skrivit telegram, gjort intervjuer, researchat, editerat radionyheter, publicerat på webben och läst radionyheter. Jag har jobbat med Yle Nyheter på både Radio X3M och Vega, med Radio X3M:s dåvarande aktualitetsprogram Pravda och på Vega Huvudstadsregionen.

Per PR
December 2011 – oktober 2012.
Projektledare inom PR. Jag hade hand om presskontakterna för Per PR:s kunder. Till mina uppgifter ingick att generera synlighet för kundernas produkter och att hålla kontakt med journalister. Jag skrev och översatte pressmeddelanden.

Alma 360
September 2011–, april 2011 – september 2011.
År 2011 jobbade jag som producent och journalist för Alma 360:s tidningar. Jag var redaktionssekreterare för tidningen Samarbete (S-gruppen). Dessutom skrev jag artiklar på svenska, finska och engelska för flera tidningar såsom Dream (Blue1), Matkaan (VR), F (Fazer group). Sedan hösten 2011 har jag frilansat aktivt för bland annat Samarbete och tidningen Ekonomi.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
September 2010 – december 2010, september 2009 – december 2009.
Informatör på deltid. Till mina uppgifter hörde att uppdatera webbsidan, ha kontakt med frilansare för Soc&koms egen tidning, editera texter och representera högskolan vid mässor.

Hufvudstadsbladet
Juni 2006 – augusti 2006.
Sommareporter. Jag skrev både kortare och längre nyhetsartiklar och reportage för tidningen.


Språkkunskaper:
Svenska: modersmål
Finska: modersmål
Engelska: utmärkt
Tyska: flytande i tal och bra i skrift
Spanska: bra


Förtroendeuppdrag:

 • 2013– samt 2008–2011 Styrelsemedlem i Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf (USF).
 • 2010–2012 Sekreterare för USF.
 • 2011 Medlem i Nylands nations stipendienämnd.
 • 2010–2011 Medlem i föreningsutskottet vid Helsingfors universitets studentkår.
 • 2010 Redaktionsmedlem i Nylands nations tidning Terra Nova.
 • 2010 Arrangör för den årliga journalistresan för journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
 • 2008 Ordförande för styrelsen i StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf (StudOrg).
 • 2007 Årsfestmarskalk (styrelsepost) i StudOrg.
 • 2006 Värdinna för StudOrg.
 • 2006 Tutor för nya studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
 • 2003–2005 Elevkårsaktiv i Brändö gymnasium.
 • 2003 Tutor för nya elever i Brändö gymnasium.


SUOMEKSI:

Koulutus:
Toukokuussa 2011 valmistuin valtiotieteiden maisteriksi Helsingin ylopistosta pääaineenani viestintä. Opiskelin myös markkinointia Hankenilla.

Tammikuussa 2009 valmistuin valtiotieteiden kandidaatiksi Svenska social- och kommunalhögskolanista (Helsingin yliopisto), pääaineenani journalistiikka ja media. Sivuaineina olen lukenut historiaa ja EU-opintoja. Olen myös opiskellut sivuaineen verran espanjaa.

Keväällä 2005 kirjoitin ylioppilaaksi Brändö gymnasiumista yleisarvosanalla Eximia.

Työkokemus:
Addeto
Tammikuu 2013–
Verkkotoimittaja verkkoportaali Addetolla. Kirjoitan uutisia akateemisesta tuktimuksesta Suomessa ja Ruotsissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Toinen mielenkiintoinen aihe Addetolle on politiikka ja maiden väliset vertailut. Vuoden 2014 aikana olen muun muassa kirjoittanut vertailevia juttuja eduskuntapuolueista Suomessa ja Ruotsissa. Tehtäviini kuuluu myös tapahtumakalenterin ylläpitäminen.

Yle, Radio Vega ja Radio X3M
Syyskuu 2014 –, marraskuu 2012 – joulukuu 2013, syyskuu 2011 – joulukuu 2011, toukokuu – elokuu 2010, toukokuu 2008 – tammikuu 2009, kesäkuu 2007 – tammikuu 2008.

Viime vuosien aikana olen toiminut freetoimittajana Ylen radiouutispuolella. Olen kirjoittanut sähkeitä, tehnyt haastatteluja, editoinut juttuja, julkaissut tekstejä verkossa ja toimittanut radiouutisia. Olen toiminut uutistoimittajana Svenska Ylen uutisissa Radio X3M:illä ja Vegalla, pääkaupunkiseudun ruotsinkielisissä uutisissa Radio Vegalla sekä Radio X3M:in silloisessa ajankohtaisohjelmassa Pravdassa.

Per PR
Joulukuu 2011 – lokakuu 2012.
PR-toimiston projektijohtaja. Vastuullani oli Per PR:n asiakkaiden lehdistökontaktit Suomessa. Tehtäviini kuului saada näkyvyyttä asiakkaidemme tuotteille sekä ylläpitää kontakteja toimittajiin. Tämän lisäksi kirjoitin ja käänsin lehdistötiedotteita.

Alma 360
Syyskuu 2011–, huhtikuu 2011 – syyskuu 2011.
Vuonna 2011 olin toimitussihteerinä S-ryhmän Samarbete-lehdessä. Tämän lisäksi kirjoitin juttuja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi muun muassa Dream-lehteen (Blue1), Matkaan-lehteen (VR) ja F-lehteen (Fazer group). Syksystä 2011 lähtien olen kirjoittanut paljon freejuttuja muun muassa Samarbetelle ja Ekonomi-lehdelle.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Syyskuu 2010 – joulukuu 2010, syyskuu 2009 – joulukuu 2009.
Osa-aikainen tiedottaja. Tehtäviini kuului verkkosivujen päivitys, yhteydenpito freetoimittajiin, tekstien editointi ja Soc&komin edustaminen messuilla.

Hufvudstadsbladet
Kesäkuu 2006 – elokuu 2006.
Kesätoimittaja. Kirjoitin sekä pidempiä että lyhyempiä juttuja lehteen.


Kielitaidot:
Ruotsi: äidinkieli
Suomi: äidinkieli
Englanti: erinomainen
Saksa: erinomainen suullinen ja hyvä kirjallinen
Espanja: hyvä

Luottamustehtävät:

 • 2013–, 2008–2011 Understödsföreningen för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf:in (USF) hallitusjäsen.
 • 2010–2012 USF:n siihteeri.
 • 2011 Nylands nationin stipendikomitean jäsen.
 • 2010–2011 Järjestövaliokunnan jäsen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.
 • 2010 Toimituksen jäsen, Terra Nova, Nylands nationin osakuntalehti.
 • 2010Vuosittaisen journalistiopiskelijoiden matkan matkanjärjestäjä (Soc&kom).
 • 2008 Hallituksen puheenjohtaja StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan rf:issä (StudOrg).
 • 2007 Vuosijuhlamestari (hallitustehtävä) StudOrgissa.
 • 2006 StudOrgin emäntä.
 • 2006 Tuutori uusille opiskelijoille Svenska social- och kommunalhögskolanissa.
 • 2003–2005 Oppilaskunta-aktiivi Brändö gymnasiumissa.
 • 2003 Tuutori Brändö gymnasiumin uusille oppilaille.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s